Øvelse i Innlandet: Cold Response 2022

Trafikanter i Innlandet vil den neste måneden kunne oppleve militær trafikk på veiene. I mars og april 2022 skal tusenvis av norske og allierte soldater øve i Norge.

Med den pågående krigen i Ukraina er det viktig at barn og unge er trygge på hva denne øvelsen er. Øvelsen vil også påvirke trafikken på innlandsveiene.

Statsforvalteren i Innlandet anbefaler at foreldre snakker med barna om at dette ikke er krigen, men faste øvelser som er planlagt i lang tid. Fortell at disse soldatene er på trening og at de er vennlige. De øver på det soldater skal kunne om vinteren.

I Innlandet vil det være veinettet rundt Rena, Elverum, Flisa, Sessvollmoen og Jørstadmoen som vil ha mest militær trafikk. Statens vegvesen opplyser at det før og etter øvelsen vil være militær kolonnetrafikk på E6 mellom Fredrikstad og Hamar, riksvei 3 mellom Hamar og Rena og riksvei 2 mellom Kongsvinger og Elverum.

Sist endret 11.03.2022