Konsekvensen av dette kan være at utgåtte gards- og bruksnumre (gnr/bnr) i matrikkelen er deaktivert i landbruksregisteret og at vi har måttet knytte grunneiendommen til aktive gnr/bnr. I tillegg er også markslagsgrensene i kartet blitt gjennomgått og i mange tilfeller endret i henhold til dokumentasjon fra landbrukskontoret og/eller oppdaterte flybilder. Disse endringene påvirker landbrukseiendommens arealer.

Begge disse endringene vil i stor grad kunne påvirke søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket og vi oppfordrer søkerne til å foreta en aktiv gjennomgang av de gnr/bnr de søker på og arealene i tilknytning til disse i god tid før søknadsfristen. Dette kan enklest gjøres ved å bruke kartløsningen på kommunens hjemmeside eller Gårdskart på internett fra NIBIO.