Nord-Odal kommune og kommuneoverlegen har vedtatt å følge regjeringens retningslinjer for videre håndtering av koronavirussituasjonen, og opphever derfor tidligere vedtak om forbud mot sosiale sammenkomster med mer enn fem personer.

Størrelsen på grupper i private sammenhenger økes derfor fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.