Folkehelseinstituttet har oppdatert testkriteriene for påvisning av koronavirus. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning er blant personene som FHI nå tilrår at det utføres test for Covid-19 av.
 

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge): 

Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, som er: 

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon*
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid**
  4. Person over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom***
  5. I karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning****

*Beboere i sykehjem bør testes på vid indikasjon. Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem for covid-19.
**Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.  
 
***Underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer: risikogrupper og deres pårørende.
****Bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test vurderes.