INFORMASJON TIL BESØKENDE VED NORD-ODAL OG SOLHEIM SYKEHJEM

 • Ved luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, skal pårørende som hovedregel ikke besøke institusjonen.
 • Alle besøkende må ringe avdelingen i forkant og gjøre en avtale.
 • Utfør håndhygiene før, underveis og etter besøket. Samt skriv deg inn i besøksloggen.
 • Hold 1-2 meters avstand til andre, og gå direkte til beboers rom, besøkende skal IKKE oppholde seg på fellesarealer.
 • Ta på minst mulig inne på rommet.
 • For å overholde avstanden, kan det ikke være flere enn to personer på besøk samtidig.
 • Ved besøk utenfor institusjonen anbefales det at beboer og evt. pårørende, gjør vurdering av smitterisiko i samråd med ansatte. Besøk utenfor institusjon skal skje i tråd med gjeldende nasjonale smittevernråd.
 • Viktig at det også vurderes av de nærmeste pårørende hvor mange som kommer på besøk, dette for å begrense det totale antallet nærkontakter.
 • Gi oss beskjed hvis dere har vært i risikoutsatte områder.

TILLEGG 11. MARS 2021

Unntak fra avstandsregelen til den man besøker, ansatte og andre beboere enn den man besøker, er som følger:

 • Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.
 • Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt lokale, bestemmelser tilsier. Beboerne bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
 • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinerte, kan de ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt.
 • Kontakt med vaksinerte besøkende kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.
 • Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med avdelingen.