Covid-19 smitten har steget jevnt de siste ukene og økningen ser ut til å fortsette. Samtidig med covid-19 får vi også nå økende RS- og influensasmitte. Ahus melder om at kapasiteten er presset, spesielt på akuttmottaket og på intensivplasser. 

Frykten er en rask eskalering av personer som vil trenge intensivbehandling. Vi ser at smitten stort sett spres blant barn og unge. Kriseledelsen tilrår derfor å gå over til gult trafikklysnivå (link til FHI) i barnehager og barneskoler i vår kommune.

Kommunestyret har i møte i dag, 10.november, vedtatt følgende forskrift: Forskrift om midlertidige tiltak for å hindre spredning av koronasmitte (covid-19), Nord-Odal kommune, Innlandet. Det betyr at det er vedtatt midlertidige tiltak for å hindre spredning av koronasmitte. Vi håper at slik innskjerping og bedre overholdelse av smittevernråd vil hjelpe oss til å unngå en ytterligere forverring av smittesituasjonen, både lokalt og regionalt, og dempe belastningen på fastleger, legevakt og Ahus. 

Spesielt viktig er det å redusere presset på kapasitet på ved sykehusene, slik at de aller sykeste av oss får den hjelpen de trenger til rett tid. 

Vi vil samtidig benytte anledningen til å minne om disse 6 viktige punktene. 

•   Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg
•   Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter
•   Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand
    innendørs i det offentlige rom
•   Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig
•   Reduser antallet nærkontakter
•   Vaksiner deg dersom du får tilbud om det. Det gjelder både de som enda ikke er vaksinert og de som får tilbud om en tredje dose(boosterdose). 
 

På vegne av kriseledelsen

Nohman Hassan Ishaq
Kommuneoverlege