Utdanningsdirektoratet har på sine nettsider endret informasjon angående tilbudet som skal gis i barnehager og skole i dag for de som er personell i kritisk samfunnsfunksjon eller personell med andre virksomhetskritiske oppgaver.

Omsorgstilbudet for barn og unge og som har behov for det gjelder som tidligere.

For begge gruppene gjelder følgende:

  • Barnet skal være under 12 år.
  • Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, men hvor den ene foresatte er i kritisk samfunnsfunksjon kan det også gis tilbud om plass.
  • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Omsorgstilbudet må ivareta hensynet til smittevern. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.