Vaksinering vil foregå:
 

Onsdag 25.oktober kl. 9 – 15
For de som har etternavn som starter med A-M

Torsdag 26.oktober kl. 9 – 15
For de som har etternavn som starter med N-Å

Sted: Storsalen, Milepelen – benytt inngangen på nedsiden

NB! Alle bør ha klart fødselsnummer for registrering ved ankomst. Betaling gjøres også ved ankomst.

Ikke møt opp dersom du har akutt infeksjon med feber.

 

Informasjon om influensavaksinen:

Pris: 250 kr

Målgruppen for influensavaksine er: Alle fra fylte 65 år. Gravide etter 12.svangerskapsuke. Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko. Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 mnd. til 5 år.

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom (inkl. astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • leversvikt eller nyresvikt
 • nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • annen alvorlig eller kronisk sykdom

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
   

Sykehjemsbeboere over 65 år eller personer over 65 år som står i kø for sykehjemsplass, får tilbud om en annen vaksine på et senere tidspunkt.

Mer informasjon om årets influensavaksine finner du her: Influensavaksine - FHI

 

Informasjon om koronavaksinen:

Pris: Gratis

Vaksinen som tilbys heter Corminaty Omicron XBB.1.5.

Målgrupper for koronavaksine er:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • Aldersgruppen 6 måneder – 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering


Mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet finner du her: Koronavaksinasjon - FHI

 

Vaksinetelefon


Ved spørsmål angående vaksinering, ta kontakt på kommunens vaksinetelefon fredager kl. 11.00 til 13.00

Telefonnummer: 48868431

Vaksine