Fra 3. termin 2015 til 3. termin 2016 har omsetning per innbygger i Nord-Odal økt med 4,36% til 20 058 kr.

I løpet av de 5 siste årene har den kvartalsvise omsetningen for 3. termin økt med hele 5 538 kr, noe som er nest best i vår region, bare passert av Kongsvinger.