Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Farevarselet nærmer seg det høyeste nivået i store deler av fylket og det er ikke meldt nedbør av betydning de neste ti dager. Det har allerede vært flere branner den siste tiden.

Brannsjef i Nord-Odal, Rune Ekornhol, legger til at folk i Nord-Odal var veldig flinke gjennom den tørre sommeren i 2018, "- Vi fikk da veldig tidlig melding hvis folk oppdaget røyk. Jeg håper dere fortsetter å være årvåkne og forsiktige", sier han.

Ring vakthavende på telefon 957 84 912 ved mistanke om røykutvikling i skog og mark.

Pressemeldinga fra brannsjefutvalget