Program

18.30 Kaffe og velkommen

18.40 Gjerding og beite – rettigheter og plikter v/ John Haakon Stensli,  jurist hos Fylkesmannen i Hedmark
 • Beiterett
 • Streifdyr
 • Gjerdeplikt
 • Tiltak, finansiering/tilskudd, avtaler
19.45 Pause

20.00 Jordskifteretten – tilrettelegger og problemløser v/ Ole Jakob Skovli, jordskiftedommer i Glåmdal jordskifterett
 • Hva er jordskifteretten?
 • Hvilke saker kan avgjøres i jordskifteretten?
 • Hvem kan ta en sak til jordskifteretten?
 • Hva er saksgangen? Hvordan går man fram?
 • Hva er kostnadene, og hvordan fordeles de?
 
20.30 Ordet er fritt
 • Spørsmål
 • Diskusjon
 Avslutning og vel hjem

Påmelding innen 23. oktober. Påmeldingsskjema finner du her. 
Gjerde med port