Vedkommende tilhører samme husstand som de fire fra forrige uke. Smittekilden er dermed kjent, og situasjonen er fortsatt under god kontroll. Den smittede følges opp av helsepersonell.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker også den nyeste smittede god bedring.

Total status i Nord-Odal er pr. i dag 11 smittede siden pandemiens begynnelse.