Smittesporing er igangsatt, den smittede er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Smittevei er pr. nå ikke kjent, men det er veldig sannsynlig at det også her er snakk om mutert virusvariant. Svar på prøve av dette foreligger ikke i skrivende stund.

Da en ansatt ved Garvik skole i sammenheng med dette er definert som nærkontakt blir det digital hjemmeopplæring for 1. og 2. trinn ved Garvik skole, i første omgang onsdag 10.03 og torsdag 11.03.

Vi vil også igjen minne om viktigheten av å følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, holde avstand, teste seg og å holde seg hjemme om man er syk.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 33 smittede siden pandemiens begynnelse.

--

Flere med digital hjemmeopplæring og stengt barnehageavdeling (redigert 09.03, klokka 21:30)

Videre smittesporing har gitt flere nærkontakter, og medfører for Sand sentralskole digital hjemmeopplæring for hele 1. trinn, samt for de elevene på 2. trinn som har benyttet SFO-tilbud hittil denne uka. Også her vil dette i første omgang gjelde onsdag 10.03 og torsdag 11.03. De samme dagene vil avdelingen Helan ved Møllerbakken barnehage holde stengt.