Den smittede er folkeregistrert i Nord-Odal, men oppholder seg til daglig i annen kommune. Smittesporing er gjennomført både i oppholdskommunen og i Nord-Odal, nærkontakter er registrert. Den smittede er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell.

Vedkommende var innom Kiwi sist lørdag (6. februar), etter klokka 12:00. Da den smittede til daglig oppholder seg i en kommune med betydelig høyere smittetrykk enn Nord-Odal, minner vi alle, og særlig de som var på Kiwi lørdag etter klokka 12:00, om viktigheten av å teste seg dersom man får symptomer.

Vi vil også igjen minne om viktigheten av å følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, holde avstand, teste seg og å holde seg hjemme om man er syk.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 27 smittede siden pandemiens begynnelse.