Vedkommende var fra før i karantene som nærkontakt til et tidligere smittetilfelle med kjent smittekilde, og er nå i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon. Den smittede følges opp av helsepersonell. Ingen videre smittesporing har vært nødvendig i dette tilfellet.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 16 smittede siden pandemiens begynnelse.