Nytt smittetilfelle 29. april

En person med folkeregistrert adresse i Nord-Odal har fått påvist covid-19

Personen har for tida ikke daglig opphold i Nord-Odal, og smittesporing blir ivaretatt av oppholdskommunen. Det er ikke registrert nærkontakter i Nord-Odal.

Vedkommende følges opp av helsepersonell i oppholdskommunen.

Vi ønsker vår innbygger god bedring!

Sist endret 29.04.2021