Den smittede er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Personen har vært i karantene som nærkontakt til tidligere påvist smittetilfelle i annen kommune. Smittesporing og registrering av nærkontakter er gjennomført. Smittevei er kjent.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 26 smittede siden pandemiens begynnelse.