Smittesporing er igangsatt. Den smittede er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Smitteveg er foreløpig ukjent, men med bakgrunn i at de siste tilfellene i Nord-Odal er bekreftet muterte vil dette også bli betraktet som mulig mutert, med utvidet TISK, potensielt med flere i karantene.

Vedkommende var på Kiwi på kvelden mandag 22. februar, etter klokka 19:30. Vi minner derfor alle om viktigheten av å ha lav terskel for å teste seg om man får symptomer, og spesielt dersom man var på nevnte butikk denne kvelden.

Vi vil også igjen minne om viktigheten av å følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, holde avstand, teste seg og å holde seg hjemme om man er syk. Og at det i disse dager også anbefales å bruke munnbind dersom man er på steder der det er vanskelig å holde en meters avstand til andre.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 30 smittede siden pandemiens begynnelse.