Den smittede ble  i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Smittesporing er igangsatt. Smitteveg er ukjent, og det er uvisst om det her er snakk om mutert britisk virusvariant.

Sand sentralskole

To elever ved Sand sentralskole ble definert som nærkontakter, begge har symptomer og det er derfor en uavklart smittesituasjon. Nærkontakter med symptomer er å betrakte som smittede inntil prøveresultat foreligger.

Som en følge av dette er alle elever og ansatte på 3. trinn og 5. trinn inntil videre å betrakte som nærkontakter til disse, og skal derfor i karantene.

3. og 5. trinn får digital hjemmeopplæring i dag fredag 19.03.

Alle husstandsmedlemmer (foreldre, søsken og andre som bor i samme huset) til alle elevene på 3. og 5. trinn er inntil videre å betrakte som nærkontakt til nærkontakter og skal holde seg hjemme og være i ventekarantene. Ventekarantenen skal opprettholdes til det gis beskjed om noe annet.

Informasjon om dette er gitt til alle berørte gjennom skolens egne kanaler.

Coop Extra mandag 15. mars

Den smittede handlet på Coop Extra på Sand mandag 15. mars, i tidsrommet 15:30 – 16:30. Dersom du besøkte Coop Extra i dette tidsrommet ber vi deg ha ekstra lav terskel for testing ved symptomer.

Vi minner også igjen om viktigheten av å følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, holde avstand, teste seg og å holde seg hjemme om man er syk.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 39 smittede siden pandemiens begynnelse.