Vedkommende var i karantene som nærkontakt til smittetilfellet meldt tidligere denne uka.

Smittesporing er gjennomført. Den smittede er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Smittevei er kjent, og det er veldig sannsynlig at det også i dette tilfellet er snakk om en mutert virusvariant. Svar på prøve av dette foreligger ikke i skrivende stund.

Den smittede er ansatt ved Garvik skole. Ansatte og foreldre er informert og ordinær drift opprettholdes, på gult nivå.

Vi vil også igjen minne om viktigheten av å følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, holde avstand, teste seg og å holde seg hjemme om man er syk.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 29 smittede siden pandemiens begynnelse.