Smittesporing er gjennomført, nærkontakter er registrert og satt i karantene. Den smittede er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Smittevei er kjent og knyttes til jobb i annen kommune.

Vi følger utviklingen nøye, og ved eventuelle sterke mistanker om mutert virusvariant vil aktuelle tiltak bli iverksatt. Et slik tiltak er at husstandsmedlemmer til nærkontakter også ilegges karantene, dette er allerede iverksatt, som et føre-var-tiltak.

Vedkommende var innom Spar Mo-Senteret sist lørdag (13. februar), etter klokka 16:30. Da arbeidsplassen og smittekilden i dette tilfellet, er i en kommune med betydelig høyere smittetrykk enn Nord-Odal, minner vi alle, og særlig de som var på Spar Mo-Senteret lørdag etter klokka 16:30, om viktigheten av å teste seg dersom man får symptomer.

Vi vil også igjen minne om viktigheten av å følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, holde avstand, teste seg og å holde seg hjemme om man er syk.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 28 smittede siden pandemiens begynnelse.