Den smittede er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Personen var fra før i karantene som nærkontakt til tidligere påvist smittetilfelle. Smittesporing er gjennomført. Smitteveg er kjent, og det er her snakk om mutert britisk virusvariant.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 38 smittede siden pandemiens begynnelse.