Smittesporing er gjennomført, den smittede er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Smittevei er pr. nå ikke kjent, vi jobber derfor som om det skal være snakk om en mutert virusvariant.

Nærkontakter i skole og barnehage

Grunnet nærkontakter i skole og barnehage vil det i forbindelse med dette smittetilfellet bli digital hjemmeopplæring for flere trinn på Sand sentralskole fredag 12. mars, avdelingene Søstun og Nordstun i Sand barnehage vil holde stengt samme dag.

Tiltakene i Møllerbakken barnehage og Garvik skole opprettholdes som planlagt.

Informasjon er sendt til de dette gjelder.

Butikker

Den smittede har vært innom flere butikker denne uka. Dette gjelder:

  • Spar Mo-Senteret, mandag 08.03 mellom 18 og 19
  • Coop Extra, tirsdag 09.03 mellom 18 og 19
  • Kiwi, tirsdag 09.03 mellom 18 og 19
  • Europris, tirsdag 09.03 mellom 18 og 19

Dersom du besøkte en eller flere av disse butikkene i disse tidsrommene ber vi deg ha ekstra lav terskel for testing ved symptomer.

Vi minner også igjen om viktigheten av å følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, holde avstand, teste seg og å holde seg hjemme om man er syk.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Kriseledelsen vil komme tilbake med mer informasjon om eventuelt nye tiltak i denne forbindelse i løpet av fredag 12. mars.

Total status i Nord-Odal er med dette 36 smittede siden pandemiens begynnelse.