Smittesporing er gjennomført, den smittede er i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Smitteveg er kjent. Det antas at det er snakk om mutert virusvariant, men bekreftelse på dette foreligger ikke i skrivende stund.

Det er ikke sammenheng mellom gårsdagens og dagens smittetilfeller, så dette får ingen innvirkning på de tiltak som ble offentliggjort i går med virkning fra i dag.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi minner om viktigheten av å følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, holde avstand, teste seg og å holde seg hjemme om man er syk.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 35 smittede siden pandemiens begynnelse.