Den smittede var fra før registrert som nærkontakt til en smittet i en annen kommune, og var derfor allerede i karantene. Her var dermed smittekilden kjent. Smittesporing og registrering av nærkontakter er også gjennomført. Vedkommende følges opp av helsepersonell.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er pr. i dag 14 smittede siden pandemiens begynnelse.