Den smittede var i karantene fra før som nærkontakt til tidligere smittetilfelle. Det tidligere smittetilfellet er nylig bekreftet å være britisk mutert virusvariant, og det er derfor grunn til å tro at dette smittetilfellet også er mutert variant. Smittesporing er gjennomført og smittevei er kjent. Den smittede er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell.

 

Vi vil også igjen minne om viktigheten av å følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, holde avstand, teste seg og å holde seg hjemme om man er syk.

 

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

 

Vi ønsker god bedring!

 

Total status i Nord-Odal er med dette 33 smittede siden pandemiens begynnelse.