Oppdatering 9. oktober 2020:
En person med folkeregistrert adresse i Nord-Odal har fått påvist Covid-19.

Personen har for tida ikke daglig opphold i Nord-Odal, og er smittet utenfor kommunen. Det er heller ingenting som tyder på at vedkommende har oppholdt seg i Nord-Odal den siste tida, eller har nærkontakter som oppholder seg her.

Vedkommende følges opp av helsepersonell i oppholdskommunen, og smittesporing er iverksatt der.

Vi ønsker vår innbygger god bedring!