Vedkommende har folkeregistrert adresse i Nord-Odal, men oppholder seg i annen kommune. Vedkommende er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Smittesporing og registrering av nærkontakter er gjennomført fra oppholdskommunen.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 23 smittede siden pandemiens begynnelse.