Dette skal være et lavterskeltilbud for barn og unge i kommunen, med håp om at de unge kan opprettholde aktiviteter etter at prosjektet er ferdig.

Sigurd Rudshaug har blitt ansatt i dette engasjementet. Sigurd er 20 år, og jobber som tilkallingsvikar ved Nord-Odal ungdomsskole.

Mann med solnedgang over sjø i bakgrunnen

En fritidskontakt skal tilby sosialt fellesskap etter behov, og kan være med på ulike fritidsaktiviteter. Tilbudet er ekstra rettet mot barn og unge med sosiale utfordringer. Fritidskontakten, foresatte og den unge kan sammen finne ut av hva aktivitetene skal bestå av.

Målgruppen er barn og unge i alderen 11 til 16 år.

Ved deltakelse på aktiviteter sammen med fritidskontakten, må det foreligge samtykke fra foresatte.

Vi ønsker også at fritidskontakten skal være en tilgjengelig voksenperson som bidrar til et trygt miljø hvor barn og unge ferdes. Det vil være samarbeid med frivillige organisasjoner, og deltakelse på ulike arrangement knyttet til barn og unge.

Fritidskontakten er tilknyttet Nord-Odal helsestasjon, og har et tett samarbeid med skolehelsetjenesten og skolene. Fritidskontakten er underlagt taushetsplikt, men hvis det avdekkes forhold som krever videre oppfølging, vil dette bli drøftet med skolehelsetjenesten.

Det kreves ingen formell søknad for å få tilbud via fritidskontakten. Foresatte kan henvende seg til Nord-Odal helsestasjon ved:

Ingrid Vestby, 482 43 847

Nina Elisabeth Hagen, 400 36 571


Med vennlig hilsen
Nord-Odal helsestasjon