Vaksinering på Milepelen fra neste uke

Fra uke 18 vil vi ta i bruk storsalen på Milepelen for vaksinering. Har man fått tildelt time til dose 2 i lokalene til psykisk helsetjeneste skal man fortsatt møte der.

Ta den timen du får!

Vaksinasjonsteamet jobber hele tida for å gjøre klart lister over hvem som skal vaksineres når, og å varsle de det gjelder. Dette er en stor jobb, og det er derfor viktig at man tar imot den timen man får uten å be om å få flyttet oppsatt time. Slike henvendelser fører til mye ekstraarbeid.

Det er kun ved egen sykdom, behandling eller begravelse man kan få byttet time. I slike tilfeller tar du kontakt med vaksinasjonsteamet.

Har du fått AstraZeneca dose 1?

Det er besluttet at personer som fikk AstraZeneca som dose 1 skal tilbys dose 2 med mRNA-vaksine (det er Pfizer for oss i Nord-Odal).

I Nord-Odal ble AstraZeneca dose 1 satt i uke 9 og 10. Det er ønskelig at dose 2 settes innenfor det anbefalte intervallet for vaksinen fra AstraZeneca (9 – 12 uker). Folkehelseinstituttet vil derfor distribuere dose 2 til Nord-Odal i perioden uke 20 - 22. De personene dette gjelder for vil bli kontaktet for ny time.

Sommervaksinering

Uavhengig av sommerferieavvikling vil vaksineleveransene til Norge fortsette. For å sikre raskest mulig vaksinasjon av befolkningen sendes mottatte vaksinedoser fortløpende ut til kommunene også i sommer.

Vi må derfor forberede oss på å motta koronavaksiner ukentlig gjennom hele sommeren.

Slik det ser ut nå vil det komme store leveranser fra Pfizer i løpet av juni, juli og august. Vi må planlegge for, og ha beredskap for å vaksinere 2 til 3 ganger så mange som vi gjør i disse dager.

Derfor er det viktig for oss å påpeke at mange vil bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i sommerferien, og at man har dette med seg i planleggingen av sommerferien 2021.

Man skal vaksineres i kommunen man bor i, og får man dose 1 for eksempel i slutten av juni skal man ha dose 2 samme sted 6 uker senere.

Lettelser for fullvaksinerte

Regjeringen letter på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. I private hjem kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre fullvaksinerte. De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogrupper. I det offentlige rom er råd og regler like for både vaksinerte og uvaksinerte.

Les mer på regjeringens nettside