Se nyhetsbrev

I forbindelse med kåringen av Glåmdalens fineste skogsbilveg avholdes det en skogdag 20 september. Det er ikke bestemt hvor skogdagen avholdes, men dette blir annonsert på kommunens hjemmeside.

Landbruksnytt 3
Landbruksnytt 3