Følgende veger har blitt tildelt vegnavn så langt i år: Rasavegen, Moasvingvegen, Oksebergvegen og Nordbytunet.
Deler av Skolevegen har endret vegnavn til Viksbakken.

Området rundt bedriften Mapei har blitt tildelt navnet Mapei industriområde.

Navnene har vært sendt på høring og navnene er vedtatt av Nord-Odal kommunes formannskap. 

Plasseringen av de ulike vegene finner du i kommunens kartløsning