Ny telefontid

Fra mandag 23. mars er telefontida 09:00 - 15:30

Oppbemanning av sentralbordet

Vi bemanner også opp sentralbordet vårt i disse dager på bakgrunn av koronasituasjonen. I en tid fremover nå vil det være både faste ansatte ved servicekontoret og ansatte fra andre avdelinger i kommunen som vil svare på sentralbordet når innbyggere og andre ringer inn. Om vi ikke kan svare på alle henvendelser med en gang ber vi om forståelse for det. Tanken er at dere som ringer inn skal slippe kø og komme til noen dere kan snakke med så fort som mulig fremover. Vi vil ta tak i alle spørsmål som kommer inn fortløpende.

Sentralbordet vil fungere som det har gjort tidligere for kontakt og spørsmål for vanlige kommunale tjenester samt at vi skal kunne informere om generelle/praktiske spørsmål vedrørende Koronautbruddet.

Henvendelser som gjelder mistanke om smitte eller spørsmål om karantene skal fortsatt gå til regionens Koronatelefon: 40 40 54 10

Egen e-postadresse

Det er også opprettet en egen e-postadresse for generelle henvendelser eller spørsmål i forbindelse med korona, korona@nord-odal.kommune.no

På grunn av personvern er det ikke anbefalt å sende personsensitive opplysninger som helserelaterte opplysninger i e-post. Dersom henvendelsen er av en slik art henviser vi til sikker post til kommunen via dette skjemaet.

Hytter

Det har vært flere endringer når det gjelder hytter og om man kan oppholde seg på hytta. Her henviser vi til det som til enhver tid er gjeldende forskrifter fra regjeringa. Kommunen har ikke adgang til å gi dispensasjoner fra disse reglene. Det henstilles derfor på det sterkeste at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å be om hverken dispensasjon, tillatelse eller unntak fra dette.