Begge de smittede var i karantene fra før som nærkontakter til tidligere smittetilfeller.

Smittesporing er gjennomført. De smittede er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Smittevei er kjent, og det er veldig sannsynlig at det også i disse tilfellene er snakk om mutert virusvariant. Svar på prøve av dette foreligger ikke i skrivende stund.

Vi vil også igjen minne om viktigheten av å følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, holde avstand, teste seg og å holde seg hjemme om man er syk.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 32 smittede siden pandemiens begynnelse.