De smittede er i tråd med gjeldende retningslinjer satt i isolasjon, og følges opp av helsepersonell. Personene har vært i karantene som nærkontakter til tidligere påvist smittetilfelle. Smittesporing og registrering av nærkontakter er gjennomført. Smittevei er kjent.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker god bedring!

Total status i Nord-Odal er med dette 25 smittede siden pandemiens begynnelse.