Fra 27. mai er det endringer i en del nasjonale tiltak, og Nord-Odal kommune som er på risikonivå 1 følger de nasjonale tiltakene.

Tiltaksnivå barnehager og skoler

En av de største endringene er at nasjonalt tiltaksnivå for barnehager og skoler oppheves og at kommunene heretter skal gjøre lokale vurderinger etter trafikklysmodellen.

Våre barnehager og skoler vil fortsette på gult nivå i henhold til Smittevernveilederen for barnehager og skoler til og med mandag 31.5.2021.

Fra tirsdag 01.06.2021 vil det også være gult nivå, men med noen tilpasninger til grønt nivå for barn og elever. Barnehager og skoler vil opprettholde kohortene innendørs, men det vil bli mulig for barn og elever å treffes på tvers av kohorter ute. Det vil også legges til rette for at barna som skal bytte avdeling i barnehagen eller begynne på skolen skal få gjennomføre de tiltakene og planene vi har for dette på grønt nivå.

Foreldresamarbeidet opprettholdes på gult nivå for skoler og barnehager ut skole- og barnehageåret. Det vil si at alle tiltak som er knyttet til levering og henting, avslutninger, førskoledag osv. opprettholdes som i dag.

Barnehager og skoler planlegger for grønt nivå ved barnehage- og skolestart i august.

Nasjonale tiltak