Kontorarbeid

 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig
 • Hjemmekontor gjelder som hovedregel hvis det er forsvarlig
 • Digitale møter så langt det er mulig

Butikker og kjøpesenter

 • Begrens antall kunder som kan være inne samtidig, slik at avstandsregel kan opprettholdes
 • Nord-Odal kommune anbefaler også sterkt bruk av munnbind i butikker og andre steder der det er vanskelig å opprettholde to meters avstand

En-til-en-tjenester utenfor helsevirksomheter

Gjelder f.eks fotpleie, tannlege, frisører, fysioterapi osv. Bruk munnbind om avstandskrav ikke kan opprettholdes. Vi anbefaler at behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansiktkontakt så lenge det ikke innebærer øyeblikkelig hjelp som f.eks.hos tannlege, reduseres eller midlertidig fjernes.

Serveringssteder 

 • Forbudt å skjenke alkohol over hele landet fra og med 25. mars
 • Påbud om å ha et system for registrering av gjester
 • Redusert antall gjester, spesielt innendørs
 • Det anbefales at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Treningssentre

Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere.

 • Unntak for rehabilitering, individuell trening og behandling.

Kollektivtransport

 • Fra midnatt natt til tirsdag 23. mars og fram til til og med 7. april innføres munnbindpåbud på kollektivtransport i Nord-Odal
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Testing

 • Det er lav terskel for testing
 • Testing er mulig hele påsken

Nasjonale tiltak

Oversikt hos helsenorge.no