Formålet er å redusere kostnader og oppnå miljømessige gevinster ved å øke graden av digital utsendelse. I tillegg vil det kunne gjøre fakturabehandlingen enklere for deg som mottaker.

Les mer om dette på GIVAS' nettside