Etter at deler av skådammen i Sandsfossen raste ut i vårflommen i fjor, bevilget kommunestyret penger til å rive resten av skådammen og sette opp ny steinmur. Arbeidet har pågått fra i vinter, og nå er muren ferdig. I tillegg har vi fått på plass et gjerde, og hele området er tilsådd med engfrø.

En stor takk til Prias som har stått for prosjekteringen og Odal Graveservice som har utført arbeidet!

Steinmur Sandsfossen