Yvonne Bunes (51) er ansatt som kommunalsjef for Oppvekst og kultur i Nord-Odal kommune. Det var 19 søkere til stillingen, hvorav flere meget kompetente kandidater. Yvonne Bunes kjenner kommunen godt, har vært konstituert i kommunalsjefstillingen og har bred utdanningsbakgrunn innen økonomi, pedagogikk, ledelse og ikt/entreprenørskap. Hun har vært ansatt som pedagogisk rådgiver siden 2014, men har i tre perioder fungert i kommunalsjefstillingen.

Yvonne gjorde et solid inntrykk i rekrutteringsprosessen, og vi er svært glad for å få henne inn i stillingen på permanent basis.

Nyansatt kommunalsjef Oppvekst og kultur Yvonne Bunes, grønn jakke, rød lue