Det medfører bla bruk av ATV for å komme frem til turbinposisjonene. Kommunene har gitt tilbakemelding om at arbeidene må være ferdig innen 25. september når elgjakta starter. E.ON har bekreftet at arbeidene skal være ferdig til elgjakta.