Mandag 11. juni overrakte ordfører Lise Selnes Mijøfyrtårnsertifikatet til tannklinikken. Sertifikatet består både av et stort skilt til å ha inne på venterommet, samt et mindre til å feste ute på døra.

Tannhelsetjenesten i Hedmark startet i 2017 opp arbeidet med å miljøsertifisere sine tannklinikker. Sertifiseringen skal hjelpe virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Det handler om 22 tannklinikker i Hedmark, og Odal Tannhelseklinikk fikk altså sitt bevis denne uka. I vår region er tannklinikkene i Våler og Åsnes er også godkjent som Miljøfyrtårn.

– Vi har gått gjennom alt når det gjelder innkjøpsordning, søppelhåndtering, lys, utslipp, estetikk, energi og transport og vi er selvsagt stolte over å ha dette på plass, sier klinikksjef Tonje Lütken ved Nord-Odal tannklinikk.

Tannklinikken får Miljøfyrtårnsertifikatet
Glad gjeng: fra venstre Mona Sæthre Såheim, Eva Kristin Snare, Vilde Benedicte Rikstad Kleiven, Tonje Lütken, Lise Selnes, Rune Skolbekken og Liv Vik.

Norges mest brukte miljøsertifikat

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5400 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.