Den aktuelle tomta benyttes i dag som parkeringsplass, og ligger mellom Nord-Odal sykehjem og boligene i Magasinvegen. Plassering av brakkerigger er avhengig av byggetillatelse, og søknaden vil bli behandlet etter de ordinære reglene i plan- og bygningsloven.

Brakkeriggen vil ha 44 sengeplasser i tillegg til en egen kantineavdeling, og tomta vil også huse parkeringsplasser.
Etableringen er en konsekvens av utbyggingen av Odal vindkraftverk, og i løpet av høsten vil stadig flere ha sin daglige arbeidsplass i Nord-Odal.

Plass for brakkerigg i Sand sentrum