Åpenhetsindeksen 2018 er basert på en vurdering etter tre ulike faktorer:

  • Kommunen har mottatt og besvart en spørreundersøkelse
  • Utvalget har selv undersøkt våre hjemmesider
  • Utvalget har sendt kommunen et innsynskrav

Nord-Odal kommune kom altså på en sjuende plass i denne undersøkelsen og vi er godt fornøyd med det. Fordi vi ønsker å være en åpen og gjennomsiktig forvaltning, og gjennom det styrke tilliten til det offentlige.

Vi kommer til å bygge på denne undersøkelsen og jobbe videre for enda bedre informasjon om innsyn og innsynsretten, og se på våre tekniske løsninger for ytterligere forbedring.

Rådmannen, webredaktøren og arkivfolk
Fra venstre Tone Irene Nilsen, Lene Jeanette Østby, Stig Aasheim, Synnøve Grenaker og Runar Kristiansen.