AS Nipro Nord-Odal vil snart være historie.  
AS Nipro Nord-Odal og tiltaket Levende låve på Ullern Gård samlokaliserer tilbud og personalressurser.

NIPRO flytter og endrer navn etter 30 år i attføringens tjeneste. Fra 1.desember 2017 vil Odal Kompetansesenter AS videreføre og utvide det lokale attføringsarbeidet fra Bunesvegen 59.

Odal Kompetansesenter AS er et senter for arbeidsinkludering. Her vil personer som av forskjellige grunner står utenfor arbeidslivet få støtte, hjelp og kvalifisering som vil kunne hjelpe dem å komme i fast arbeid eller videre utdanning. Odal Kompetansesenter AS tilbyr også varig tilrettelagte arbeid med varierte arbeidsoppgaver, kartlegging, arbeidstrening, basiskompetanseopplæring og oppfølging av personer som av ulike årsaker står utenfor ordinært arbeidsliv.

De starter opp i flotte nye sentrumsnære lokaler med nytt tiltak, nytt innhold, utvidet tilbud, styrket bemanning og kompetanse som gir oss nye muligheter, økt kapasitet og styrke på flere områder.

Samfunn og arbeidsmarked endres raskt, det stilles nye krav fra vår oppdragsgiver NAV. Dette krever rask omstilling og tilpasning fra kompetansesenterets side. Med de grep som nå gjøres vil de kunne imøtekomme dette på en tilfredsstillende måte.

Odal kompetansesenter ser frem til å møte gamle og nye samarbeidspartnere og kunder i nye lokaler fra 1.desember 2017 og har stor tro på mange spennende og givende år i attføringens tjeneste fremover.

Kontaktopplysninger fra 1. des. 2017:

Odal kompetansesenter AS
Bunesvegen 59
2120 Sagstua

Tlf:         62971015
E-post: post@ok-as.com
Web: http://www.ok-as.com