KS skal bytte driftsoperatør for sine digitale løsninger SvarUt og SvarInn fra fredag 4. desember kl.14.00 til mandag 7. desmeber kl 8.00. I den forbindelse vil det ikke være mulig å lese digital post fra kommunen i dette tidsrommet. Dette vil f. eks være dokumentasjon du mottar varsel om i Altinn, eBoks eller Digipost. Det kan være at noen vil få åpnet dokumenter i eBoks eller Digipost, men dette avhenger av fra hvilket kommunalt system det er sendt fra. 

Alle som forsøker å åpne post i perioden, vil få en feilmelding med informasjon om arbeidet og tidspunkt for når tjenesten er tilgjengelig. 

Fra mandag 7. desember kl. 8.00 vil det være som normalt igjen. 

Har du spørmål til dette ta kontakt med Servicekontoret på telefon 62 97 81 00.