Utlysning

Målet med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppe

Målgruppen er barn og unge i alderen 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.
Risikofaktorer for utenforskap kan være:

  • Å vokse opp i familier med lavinntekt
  • Manglende sosialt nettverk • Manglende tilknytning til skole/arbeid
  • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter

Hvem kan søke?

Det er nye regler i år. Det er noen forskjeller på hvem som kan søke på ulike type aktiviteter, mne det er fortsatt slik at frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler for å iverksette tiltak som ivaretar formålet.

Søknadsfrist
Fristen for å søke på midlene for 2021 er 17. desember 2022. Søknaden finnes på Bufdir sin søknadsportal.

Vi anbefaler at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye.

Mer informasjon

Du kan få mer informasjon om ordningen ved å henvende deg til kommunens kontaktperson; Trine Jeanette Hansen, tlf. 916 43 125. Du finner også informasjon om ordningen på nettsidene til Bufdir.