Feiing og tilsyn varsles nå til eiere via SMS.

I meldingen står det at du skal svare 1 om det passer, eller 2 om det ikke passer. SMS-systemet er automatisk, så det blir feilmelding om det svares med OK eller lignende.Nummeret som det sendes fra er langt: 27300000220734.

Svarer du 2, det vil si at tidspunktet ikke passer vil du motta ny henvendelse seinere. 

Mer informasjon finner du her

Bilde av en pipe