Kommuneoverlegene i Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger har innført likelydende forskrift vedrørende påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport, herunder også skoleskyss. Forskriften trer i kraft fra midnatt natt til tirsdag 23. mars, og varer fram til og med 7. april. Det er innført lokal forskrift.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Nord-Odal kommune anbefaler også sterkt bruk av munnbind i butikker og andre steder der det er vanskelig å opprettholde én meters avstand.

Under et møte mellom kommunene i Kongsvingerregionen, Statsforvalteren i Innlandet og Folkehelseinstituttet i ettermiddag ble blant annet viktigheten av samordnede tiltak og anbefalinger i regioner understreket.