Romerikskommunene har i tråd med nasjonale myndigheters anbefalinger innført påbud om bruk av munnbind i forbindelse med kollektivtransport, ved trengsel og når man ikke kan holde én meters avstand.

I den forbindelse ser kommuneoverlegen og kriseledelsen i Nord-Odal det som naturlig å også anbefale bruk av munnbind på bussene mellom Nord-Odal og Eidsvoll. For det første har disse bussene flere stoppesteder i Eidsvoll kommune, der dette påbudet gjelder, og i tillegg vet vi at en stor andel av passasjerene har overgang fra eller til tog som går i retning Oslo, der også påbudet gjelder.

Det er viktig å nevne at dette er en anbefaling, og ikke et påbud. Det vil heller ikke være aktuelt på alle avganger, men kun der det er mange mennesker og vanskelig å opprettholde avstanden.

Anbefalingen gjelder fra og med mandag 5. oktober.

For øvrig må FHI sine anbefalinger om bruk av munnbind følges. Fortsatt er avstand det viktigste smitteverntiltaket og bruk av munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak.

Vi minner også igjen om de generelle smittevernreglene:

  • Hold deg hjemme om du er syk
  • God hånd og hostehygiene
  • Hold minst én meters avstand

Høll huggu’ kalt å hjerte’ vart